Ολοκληρωμένο σύστημα MAS PDA. Απογραφή, παραγγελιοληψία, έλεγχος τιμών από φορητά τερματικά.

To λογισμικό MAS PDA λειτουργεί σε οποιοδήποτε φορητό τερματικό (PDA) με λειτουργικό WINDOWS CE και WINDOWS MOBILE.

Είναι κατασκευασμένο για in store λειτουργία και συνδέεται on line ή off line με το λογισμικό SOFT1 ERP

Σχεδιάστηκε για τον πλήρη έλεγχο καταστημάτων λιανικής τα οποία έχουν εγκατεστημένο back office Της SOFT1

To Λογισμικό MAS PDA συνεργάζεται on line με το Soft1 και διαχειρίζεται τις παρακάτω λειτουργίες:

Παραλαβή Εμπορευμάτων - Αγορές

Αποστολή Εμπορευμάτων – Παραγγελίες

Απογραφή Ειδών

Εκτύπωση Ετικετών

Έλεγχος – Αλλαγή Τιμών 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 • Εισαγωγή Φυλλαδίου από EXCEL

 • Εισαγωγή ειδών, βάση ημερομηνίας μεταβολής, από SRS

 • Εξαγωγή ειδών προς SRS

 • Εισαγωγή Παραστατικών Ημερήσιων Ζ από SRS

 • Εισαγωγή Παραστατικών Αναλυτικών Πωλήσεων από SRS

 • Εισαγωγή Παραστατικών Αγορών, Παραλαβών από φορητό τερματικό SYMBOLPDT 3100

 • Εισαγωγή Απογραφής από από φορητό τερματικό SYMBOLPDT 3100

 • Εισαγωγή Παραστατικών αγοράς από ASCII αρχείο (Κεντρικής – Τριγωνικής πώλησης)

 • Εισαγωγή Παραστατικών Αγορών από SRS

 • Εισαγωγή Παραστατικών πωλήσεων από SRS

 • Εισαγωγή εισπράξεων από SRS

 • Oracle Monitor